Tin nội bộ

Bà Lê Thị Phượng (Chủ tịch HĐQT – Tập đoàn Đông Tây Group) – Dự Hôi nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Ngày 19 tháng 11 năm 2017 hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn đã được tổ chức. Nhằm tiếp tục mở rộng, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Kạn và cơ hội xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong cả nước.

Tiêu biểu trong số 400 doanh nghiệp tới dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn có Bà Lê Thị Phượng (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc)  –  Đại diện công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Đông Tây đã có những việc làm tích cực, nghiên cứu, xúc tiến hợp tác nuôi trồng và phát triển các loại cây dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao.

Hình ảnh Bà Lê Thị Phượng nhận Cam Kết Đầu Tư tại Hôi nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Tại hội nghị Bà Lê Thị Phượng đã được trao chứng nhận Cam Kết Đầu Tư. Qua đó, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đồng ý để công ty cổ phần Tư vấn đầu tư thương mại Đông Tây tổ chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát lập dự án đầu tư nuôi trồng và phát triển cây dược liệu và cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Phượng (Chủ tịch HĐQT – Tập đoàn Đông Tây Group) – Dự Hôi nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Bà Lê Thị Phượng là một trong những doanh nhân tiêu biểu về đức và tài có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của các địa phương trong cả nước. Với dự án “ Đầu tư nuôi trồng, phát triển cây dược liệu và đầu tư phát triển hạ tầng” của bà cho thấy sự quan tâm kịp thời của doanh nghiệp đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – đời sống – xã hội tại tỉnh Bắc Kạn.