Phát triển bền vững

Chiến lược con người

Đông Tây Group luôn coi nguồn nhân lực chính là yếu tố cốt lõi, là tài sản quý giá, đây chính là nhân tố sống còn cho bất kỳ một tổ chức, đơn vị nào. Với khẩu hiệu: “Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày maiĐông Tây Group đã xây dựng một đội ngũ cán bộ tinh gọn, có đủ cả ĐứcTài. Mục tiêu tuyển dụng của chúng tôi là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc lâu dài trong môi trường năng động, sáng tạo và hiệu quả – nơi mỗi cá nhân có thể trau dồi và phát huy tối đa khả năng, thế mạnh riêng bản thân.

Đông Tây Group đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, các khóa học nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên công ty. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ nghiệp vụ mà qua đó Đông Tây Group sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam.