Tin nội bộ

Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Đông Tây Group xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông, nhà đầu tư cùng toàn thể cán bộ công nhân viên về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Công ty.

Ngày 23/07/2017, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Lê Khắc Cường đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh.

Như vậy, sau khi bổ nhiệm ông Lê Khắc Cường, hiện Ban điều hành Đông Tây Group bao gồm các thành viên: Bà Lê Thị Phượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Các ông Lê Khắc Cường Phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh, ông Khúc Văn Giao giữ chức Giám đốc điều hành.

Việc bổ nhiệm lần này nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban lãnh đạo để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra theo đúng kế hoạch đã được đề ra.